مهندس خدادادیان مسئول بهداشت محیط شهرستان کرمانشاه؛ با دریافت گزارش مردمی مبنی بر فعالیت غیر مجاز ذبح و فروش گوشت‌های آلوده در یکی از محله های شهر کرمانشاه کارشناسان بهداشت با همراهی ماموران نیروی انتظامی و دامپزشکی به محل اعزام شدند.

 در بازرسی از مکان های مورد نظر مشخص شد که افراد متخلف دو دهنه مغازه را به محلی برای نگهداری گوساله‌های بیمار به منظور ذبح غیر مجاز آنها‌ تبدیل کرده اند و دو تن لاشه غیر مجاز در این مکان کشف و جمع آوری شد.

 خوشبختانه این گوشت ها پیش از توزیع در بازار جمع آوری گردید و در رابطه با این تخلف سه نفر دستگیر و چهار مغازه هم پلمب شد.