طی حکمی از سوی سرپرست شهرداری کرمانشاه، سرپرست معاونت ترافیک و حمل و نقل شهری کرمانشاه منصوب شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی شهرداری کرمانشاه، طی حکمی از سوی مهندس امیر رحیمی سرپرست شهرداری کرمانشاه، دکتر افشین لرزنگنه بعنوان سرپرست معاونت ترافیک و حمل و نقل شهری شهرداری کرمانشاه منصوب شد.

لرزنگنه با حفظ سمت شهردار منطقه هشت شهرداری کرمانشاه نیز می‌باشد.

پیش از این دکتر محسن ارجمندی معاونت ترافیک و حمل و نقل شهری شهرداری کرمانشاه را عهده دار بود که با اتمام مأموریت وی، دکتر افشین لرزنگنه جایگزین ارجمندی شد.

مراسم معارفه سرپرست معاونت ترافیک و حمل و نقل شهری شهرداری کرمانشاه با حضور مهندس امیر رحیمی سرپرست شهرداری کرمانشاه، مهندس رستم پور مدیرکل حراست و مهندس امید کریمی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری کرمانشاه برگزار شد.