طی چند روز اخیر خبر ورود گرگ به شهر جوانرود و آسیب رسیدن به سه شهروند بسیار خبرساز شده و با توجه به سرمای هوا و گرسنه بودن حیات وحش به دلیل کم شدن غذا احتمال اینکه حیوانات وحشی در نزدیکی زیستگاه‌های انسان مشاهده شوند بسیار زیاد است.

اگرچه مواجهه ناگهانی با حیوانات وحشی خصوصا گرگ قدرت تصمیم درست را از افراد می‌گیرد، اما چنانچه افراد قدرت حفظ خونسردی را داشته باشند می‌توانند از صدمه این حیوانات در امان بمانند.

به گفته کارشناس مسئول حیات وحش محیط زیست استان کرمانشاه حیوانات وحشی خصوصا گرگ به دلیل ویژگی‌هایی که دارند به طور معمول به انسان و زیستگاه‌های مردم نزدیک نمی‌شوند، مگر اینکه هار یا گرسنه باشند.

سیامک اسماعیلی، با بیان اینکه گرگ حیوانی با ویژگی‌های عجیب است که حتی مشابه آن بین سایر درندگان نیز کمتر یافت می‌شود، گفت: این حیوان به طور معمول به محل زندگی انسان و مناطق شهری نزدیک نمی‌شود، مگر اینکه هار یا به شدت گرسنه باشد.

وی ادامه داد: در صورتیکه افراد گرگ را در نزدیکی محل زندگی خود مشاهده کردند اولین کار این است که از مسیر حرکت و دویدن او کاملا دور شوند و سر راهش قرار نگیرند.

کارشناس مسئول حیات وحش محیط زیست کرمانشاه با بیان اینکه گرگ حیوانی است که به طور معمول به جای راه رفتن می‌دود و معمولا به جز مواردی که توله نداشته باشد جای ثابتی نمی‌ماند، تاکید کرد: افراد در مواجهه با گرک حتما باید از تحریک کردن آن خودداری کنند زیرا این کار باعث حمله بیشتر این حیوان خواهد شد.

اسماعیلی فرار کردن و دویدن را بدترین کار دانست که باعث می‌شود گرگ بیشتر حمله کرده و تحریک شود و عنوان کرد: بهترین راهکار این است که اگر فرد امکان غلبه بر ترس خود را دارد بایستد و فریاد بزند زیرا داد زدن باعث ترس و دور شدن این حیوان خواهد شد.

وی از افراد خواست از هرگونه حمله کردن یا مقابله با گرگ یا خصوصا چشم در چشم شدن با این حیوان خودداری کنند.

کارشناس مسئول حیات وحش محیط زیست کرمانشاه با بیان اینکه در این فصل سرد به دلیل کم شدن غذا امکان نزدیک شدن حیواناتی مانند گرگ، گراز، خرس و … به مناطق روستایی و یا محدوده‌ای که عشایر سکونت دارند وجود دارد، افزود: چنانچه این حیوانات در دور دست مشاهده شدند و تهدیدی برای مردم نبودند بهتر است به جای آسیب رساندن به آنها محیط زیست در جریان قرار داده شود تا بتوان با روش‌های مناسب مانند استفاده از تور زنده‌گیری بدون اینکه به این حیوانات آسیب وارد شود، آنها را از منطقه زندگی مردم دور کرد./ایسنا