بیاتی  ضمن اعلام این خبر بیان داشت:در راستای ارتقای ضریب ایمنی و نیز به حداقل رساندن تاخیرو ابطال پروازها در زمات بارش برف یک دستگاه خودرو برفخور مدرن و پیشرفته به فرودگاه کرمانشاه تخصیص داده شد.

گفتنی است ازاین خودرو تنها ۶ دستگاه به کشور وارد شده است که یک دستگاه به فرودگاه کرمانشاه تخصیص داده شده است.

ازویژگی های کم نظیر این خودرو می توان به توان پرتاب برف به مسافت ۶۰ متری و نیز بالا آمدن اطاق خودرو به منظور افزایش میدان دید اشاره کرد.