سرهنگ حیدری اظهار کرد: سی ام آذر ماه آخرین مهلت اعتبار وکالت نامه های منقضی شده برای انتقال سند مالکیت است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه اعلام کرد: آن دسته از شهروندانی که دارای وکالتنامه بوده لیکن به دلیل محدودیت های کرونایی تاریخ آنها منقضی و تاکنون برای انتقال سند به مراکز تعویض پلاک مراجعه ننموده اند فقط تا سی ام آذرماه سال جاری فرصت دارند با مراجعه به مراکز تعویض پلاک از وکالتنامه تاریخ منقضی خود جهت انتقال سند مالکیت استفاده کنند.

سرهنگ حیدری تاکید کرد: بعداز این تاریخ، وکالت نامه های آن ها از درجه اعتبار ساقط و از گرفتن خدمات شماره گذاری و تعویض پلاک محروم خواهند شد.