شهلایی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه مدیریت بحران شرکت  اظهار کرد:

با توجه به احتمال بارش های سنگین طی چند روز آینده، از هرگونه تردد و توقف در حاشیه رودخانه ها و تاسیسات آبی خودداری شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه، جلسه صبح امروز مدیریت بحران شرکت  با موضوع بارش های چند روز آینده ( ۲۶ لغایت ۲۸ آذرماه ) و احتمال وقوع سیلاب ، با حضور کلیه معاونین ، مدیران و اعضاء ستاد بحران شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برگزار گردید .

شهلایی مدیر عامل شرکت با اشاره به اعلام وضعیت نارنجی سازمان هواشناسی کشور در منطقه غرب و احتمال بارش های سنگین ، ضمن توصیه جدی به هم استانی های خود در خصوص عدم تردد و توقف در مسیر رودخانه ها ، مسیل ها و حاشیه تاسیسات آبی ( سدها ، کانال ها و … ) گفت : ظرفیت سازی لازم در همه سدهای استان برای ذخیره آورد سال جاری و بارش های پیش رو ایجاد شده است و جای هیچ نگرانی نیست و چنانچه سیلابی نیز اتفاق بیافتد عبور ایمنی خواهد داشت .

وی  همچنین از اعلام آمادگی دستگاه متبوع و مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای تا پایان بارش ها خبر داد و گفت : همه اعضاء کارگروه مدیریت بحران از روز جاری ( ۲۵ آذرماه ) تا پایان شرایط بارش ها در حالت آماده باش قرار دارند و مدیران نواحی آبیاری شهرستان های تابعه نیز در این هشدار به همراه پرسنل خود آماده هستند .