رئیس اداره محیط زیست سرپل‌ذهاب گفت:آتش‌زدن پس‌چر مزارع کشاورزی (جار سوزی) ممنوع است و متخلف حسب مورد به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

کیانوش احسانی‌پور رئیس اداره محیط زیست سرپل‌ذهاب با بیان اینکه آتش‌زدن پس‌چر مزارع (جارسوزی) ممنوع است، اظهار کرد: متأسفانه برخی از کشاورزان از روی سهل‌انگاری و یا با هدف آماده کردن اراضی خود برای کشت دوم اقدام به آتش‌زدن پس‌چر مزارع خود می‌کنند که با این دست از کشاورزان برخورد قضایی می‌شود.

وی ادامه داد: طبق ماده ۲۰ قانون هوای پاک سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به پرداخت  جزای نقدی بر طبق قانون قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

  به گفته وی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است مفاد این ماده را به طرق مقتضی به اطلاع بهره برداران بخش کشاورزی، عشایری و منابع طبیعی برساند.

رئیس اداره محیط زیست سرپل‌ذهاب با اشاره به اینکه سوزاندن بقایای گیاهی در بلندمدت ضمن اثرات نامطلوب بر کیفیت خاک و کاهش عملکرد محصول باعث افزایش گاز‌های گلخانه‌ای در جو می‌شود، گفت: از بین رفتن حشرات و سوختن موجودات زنده در مزارع است که برای حیات اکوسیستم محیط زیست زمین ضروری هستند، از دیگر تبعات آتش زدن زمین‌های کشاورزی است.