نتایج انفرادی رشته‌های مختلف به شرح زیر است:

در رشته سنگ
سنگ منفی ۷۰ کیلوگرم: ۱. مجتبی خاکزار (یزد)، ۲. حمیدرضا رهپیما (فارس)، ۳. عابدین زنده پی (بوشهر) و سوم مشترک. صفرعلی مرادی (چهارمحال و بختیاری)
سنگ ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرم: ۱. محمدرضا ملک محمودی (لرستان)، ۲. حسین گلناری (فارس)، ۳. مرتضی ایازی (ایلام) و سوم مشترک. مصطفی امینی (چهارمال و بختیاری)
سنگ ۸۰ تا ۹۰ کیلوگرم: ۱. جواد فرخی (فارس)، ۲. الیاس کریمی (یزد)، ۳. محمدرسول رهنمای ماه (هرمزگان) و سوم مشترک. امید مرادی (کردستان)
سنگ ۹۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم: ۱. عظیم راحمی (فارس)، ۲. محمدرضا رهنما بیک (کرمامشاه)، ۳. سیدسعید سجادی (اصفهان) و سوم مشترک. مهدی نسایی (همدان)
سنگ ۱۰۰+ کیلوگرم: ۱. عادل توانگر (اصفهان)، ۲. مهدی سلیمی (قزوین)، ۳. علی محمد بیات (همدان) و سوم مشترک. هادی داودی (لرستان)

 

در رشته کباده
کباده منفی ۷۰ کیلوگرم: ۱. علیرضا سلیمانی (فارس)، ۲. مجید گلپیرا (اصفهان)، ۳. فرزاد محمودی (خوزستان) و سوم مشترک. علیرضا عابدینی (چهارمحال و بختیاری)
کباده ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرم: ۱. محمد خداوردی (چهارمحال و بختیاری)، ۲. رضا افتخاری فرد (اصفهان)، ۳. میثم رفاهی (فارس) و سوم مشترک. بابک جعفری (کرمانشاه)
کباده ۸۰ تا ۹۰ کیلوگرم: ۱. حسین صائمی (سمنان)، ۲. مبین زیبالقا (کردستان)، ۳. محمدرضا نیک (فارس) و سوم مشترک. قدرت اله بهره‌مند (اصفهان)
کباده ۹۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم: ۱. علیرضا یوسفی (اصفهان)، ۲. محمد حمیدی (زنجان)، ۳. خلیل سزاسلطانی (همدان) و سوم مشترک. سجاد بهامیری (چهارمحال و بختیاری)
کباده ۱۰۰+ کیلوگرم: ۱. سیدمحسن جوادی (فارس)، ۲. مرتضی درخشنده (چهارمحال و بختیاری)، ۳. محمدد فرهمند (اصفهان) و سوم مشترک. حمیدرضا هادیان (مرکزی)

 

در رشته چرخ چمنی
چرخ چمنی منفی ۷۰ کیلوگرم: ۱. سیدجلال صالحی (چهارمحال و بختیاری)، ۲. عباس مرادی زاده (یزد)، ۳. علی میرزاخانی (اصفهان) و سوم مشترک. محمود اوستان (فارس)
چرخ چمنی ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرم: ۱. محمدابراهیم رضوانی (یزد)، ۲. ابوالفضل طاووسی (اصفهان)، ۳. صادق باقرپور (فارس) و سوم مشترک. علی هیوری (ایلام)
چرخ چمنی ۸۰ تا ۹۰ کیلوگرم: ۱. مصطفی امینی (اصفهان)، ۲. نیکان شمسی (مرکزی)، ۳. علی غرقی (فارس) و سوم مشترک. ابوالفضل ترشیزی (خراسان رضوی)
چرخ چمنی ۹۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم: ۱. بهزاد گرامی (اصفهان)، ۲. بهزاد صوفی زاده (لرستان)، ۳. هومن اعلایی (سمنان) و سوم مشترک. علی شفق (همدان)
چرخ چمنی ۱۰۰+ کیلوگرم: ۱. ابوالفضل رمضان نژاد (خراسان رضوی)، ۲. مصطفی امانی (لرستان)، ۳. احمد پورمحمدحسین (مازندران)

 

در رشته چرخ تیز
چرخ تیز منفی ۷۰ کیلوگرم: ۱. عباس مرادی زاده (یزد)، ۲. سیدمصطفی خادم الحسینی (مازندران)، ۳. علی میرزاخانی (اصفهان) و سوم مشترک. امیر ترشیزی (خراسان رضوی)
چرخ تیز ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرم: ۱. صادق باقرپور (فارس)، ۲. رضا خیراندیش (زنجان)، ۳. رضا درخشنده (چهارمحال و بختیاری) و سوم مشترک. سیدعلی زینال صفت (کرمانشاه)
چرخ تیز ۸۰ تا ۹۰ کیلوگرم: ۱. علی غرقی (فارس)، ۲. نیکان شمسی (مرکزی)، ۳. مصطفی امینی (اصفهان) و سوم مشترک. رضا نوروزبوجی (زنجان)
چرخ تیز ۹۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم: ۱. حسین میکده (فارس)، ۲. محمدرضا عباسیان (خراسان رضوی)، ۳. علی شفق (همدان) و سوم مشترک. بهزاد گرامی (اصفهان)
چرخ تیز ۱۰۰+ کیلوگرم: ۱. احمد امانی (لرستان)، ۲. مهرداد فیض حری (کرمانشاه)، ۳. احمد پورمحمدحسین (مازندران) و سوم مشترک. محسن مداحی (مرکزی)

 

در رشته میل بازی
میل بازی منفی ۷۰ کیلوگرم: ۱. رسول قربانی (اصفهان)، ۲. سیروان کریم محمد (گلستان)، ۳. عباس مرادی زاده (یزد) و سوم مشترک. فرهاد پهلوانی فر (سمنان)
میل بازی ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرم: ۱. ابوالفضل طاووسی (اصفهان)، ۲. سیدسجاد موسوی (همدان)، ۳. ادیب نوری (کردستان) و سوم مشترک. محمدابراهیم رضوانی (یزد)
میل بازی ۸۰ تا ۹۰ کیلوگرم: ۱. مصطفی امینی (اصفهان)، دیگر نفرات شرکت کننده موفق به کسب امتیازات لازم نشدند.
میل بازی ۹۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم: ۱. پژمان سکونتی (کردستان)، ۲. حسین میکده (فارس)، ۳. علی صفری (مرکزی) و سوم مشترک. بهزاد گرامی (اصفهان)
میل بازی ۱۰۰+ کیلوگرم: ۱. محسن گلستانی زاده (خراسان رضوی)، ۲. محمد ربیعی (اصفهان) ر

 

در رشته میل گیری سنگین
میل گیری سنگین منفی ۷۰ کیلوگرم: ۱. محمد کمری (لرستان)، ۲. احمدرضا محمدعلی (اصفهان)، ۳. سامان لواف (سمنان) و سوم مشترک. محمدجوادپورابراهیمی (فارس)
میل گیری سنگین ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرم: ۱. فرشاد حسن زاده (فارس)، ۲. ایمان طالعی (یزد)، ۳. عبدالرحیم درستی (اصفهان) و سوم مشترک. مهدی قاسمی نیا (چهارمحال و بختیاری)
میل گیری سنگین ۸۰ تا ۹۰ کیلوگرم: ۱. حسن خداوردی (چهارمحال و بختیاری)، ۲. پیمان شمسایی (کرمانشاه)، ۳. عباس مفخم (مرکزی) و سوم مشترک. قدرت اله بهره‌مند (اصفهان)
میل گیری سنگین ۹۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم: ۱. علیرضا ارجین (مازندران)، ۲. محمدرضا یوسفی (اصفهان)، ۳. جعفر نوری (همدان) و سوم مشترک. اکبر خسروی (البرز)
میل گیری سنگین ۱۰۰+ کیلوگرم: ۱. امین شهریاری (اصفهان)، ۲. حسین قمی زاده ثابت (قم)، ۳. مصطفی مفید (مرکزی) و سوم مشترک. اکبر کریمی (چهارمحال و بختیاری)

 

در رشته کشتی پهلوانی ۵۵ تا ۶۰ کیلوگرم
۱. شاهین شیری (لرستان)، ۲. رسول قربانی (اصفهان)، ۳. بابک محمدخانلو (قزوین)
در رشته کشتی پهلوانی ۷۰ کیلوگرم:
۱. حسن طالبی (چهارمحال و بختیاری)، ۲. محمدرضا ابوالحسنی (اصفهان)، ۳. محمد کمری (لرستان)
در رشته کشتی پهلوانی ۸۰ کیلوگرم
۱. سیاوش حاتموند (لرستان)، ۲. محمدحسین حاجی صادقی (اصفهان)، ۳. پیمان صیدمرادی (کردستان)
در رشته کشتی پهلوانی ۹۰ کیلوگرم
۱. حمیدرضا صفری (همدان)، ۲. محمدصابر رهنما بیک (کرمانشاه)، ۳. مبین زیبالقا (کردستان)
در رشته کشتی پهلوانی ۱۰۰ کیلوگرم
۱. اکبر خسروی (البرز)، ۲. عظیم راحمی (فارس)، ۳. محمدصادق رهنما بیک (کرمانشاه)
در رشته کشتی پهلوانی ۱۰۰+ کیلوگرم
۱. آرمان نظری (لرستان)، ۲. مصطفی دهقان (چهارمحال و بختیاری)، ۳. سالار رنگ آمیز (کردستان)

 

 

 

صدا و سیما