دکتر مستوفی مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو:

با توجه به گزارشات واصله، کارشناسان معاونت غذا و دارو در معیت نیروهای پلیس مبارزه با قاچاق و با کسب دستور از مقام محترم قضایی موفق به کشف یک واحد تولید و بسته بندی روغن حیوانی در کرمانشاه شدند.

در این بازرسی بیش از ۱۵۰۰ کیلوگرم روغن حیوانی که به صورت غیرمجاز و در شرایط کاملا غیر بهداشتی بسته بندی می شد، توقیف و مکان مورد نظر پلمب شد.

 گفتنی است پروندهٔ واحد متخلف جهت رسیدگی به مقام محترم قضایی ارجاع گردید.

 از همه شهروندان خواهشمندیم در صورت مشاهده و اطلاع از هرگونه واحد تولیدی زیر زمینی و بدون مجوز در سطح استان نسبت به گزارش آن از طریق تماس با شماره تلفن شکایات ۳۷۱۰۶۲۳۲ معاونت غذا و دارو اقدام نمایند.