صبح روز چهارشنبه
آقای مهندس برومند نامداری
آقای مهندس فرامرز رحمتی زاده
آفای مهندس محمد پورداد
آقای مهندس محمد موحدی مجد
آقای دکتر حسین اکبری
آقای دکتر فرزاد مندنی
آقای دکتر علی اکبر اختری
خانم دکتر کرمی فرد
اعضا کمیته زیباسازی با حضور در سالن جلسات معاونت محیط زیست و خدمات شهری حضور بهم رساندند

به گزارش روابط معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه ؛ کمیته زیباسازی شهرداری کرمانشاه با حضور اعضای این کمیته در دفتر معاونت محیط زیست و خدمات شهری برگزار گردید.

معاون محیط زیست و خدمات شهری اظهار کرد: با توجه به جایگاه کرمانشاه ایجاد زیباسازی و منظر شهری در شهرداری ضروری است که انشالله تشکیل کمیته زیباسازی زمینه ای برای ساماندهی و بصری مناسب برای شهروندان باشد .

مهندس نامداری عنوان کرد: با توجه به اینکه در حوزه ی زیباسازی شهر اقداماتی صورت گرفته ولی هنوز بخش عمده ای از سطح شهر نیاز به زیباسازی و طراحی دارد که در این زمینه باید از خلاقیت ها و طراحی های متناسب با فرهنگ و تاریخ کرمانشاه همچنین از متخصصان و صاحب نظران در این حوزه استفاده خواهد شد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری در پایان خاطر نشان کرد: جهت اجرای این برنامه ها دو هدف را دنبال خواهیم کرد یکی اصلاح وضعیت موجود شهر است و دوم برنامه ریزی اساسی و طرح ریزی برای ایجاد نماهای زیبا متناسب با هویت تاریخی و فرهنگی شهر کرمانشاه که با تشکیل این کمیته و کارگروها طی بازدید های اعضای این کارگروه از سطح شهر اطلاعات لازم جمع آوری می شود و در جلسه کمیته مطرح و تصمیمات مناسب جهت زیباسازی شهری اتخاذ خواهد شد.