در راستای حمایت از ورزشکاران شهردار کرمانشاه در اردوی تیم ملی سپک تاکرا حضور یافت.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی شهرداری کرمانشاه، دکتر نادر نوروزی شهردار کرمانشاه در راستای حمایت از ورزشکاران و قهرمانان ملی، در اردوی تیم ملی سپک تاکرا حضور یافت.

در این دیدار دکتر سید حجت الله موسوی اجاق از اعضا شورای اسلامی شهر، شهردار کرمانشاه را همراهی می‌کرد.

گفتنی است، تیم ملی سپک تاکرا مردان ایران با ۶ملی پوش کرمانشاهی زیر نظر رضا رستمی مربی کرمانشاهی این رشته، اردویی ۱۴ روزه را در کرمانشاه برپا کرده اند.