رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه: گل مالی کردن خودرو نوعی تغییر در وضعیت ظاهری وسیله نقلیه محسوب می‌شود و بر اساس قانون ممنوع است.

سرهنگ محمد حیدری اظهار داشت: گل مالی کردن شیشه های خودرو موجب کاهش دید راننده می شود و اقدامی حادثه آفرین است.

سرهنگ حیدری تصریح کرد: مخدوش نمودن پلاک با گل نیز ممنوع است و مأمورین پلیس در صورت مشاهده خودرویی که گل مالی شده است وفق مقررات با راننده رفتار خواهند کرد و ضمن اعمال قانون، راننده را موظف به پاک نمودن وسیله نقلیه و رفع اثر تخلف خواهند نمود.