شهردار کرمانشاه با اشاره بر تاثیر عمل به معروف در ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، گفت: امروز اهمیت امر به معروف و نهی از منکر با توجه به حجم های فرهنگی چند برابر شده است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی شهرداری کرمانشاه، دکتر نادر نوروزی در نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری کرمانشاه، اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف بر گردن ماست و نیاز نیست در خصوص اهمیت آن تاکید کرد.

وی افزود: در شرایط کنونی که با هجمه فرهنگی رو به رو هستیم اهمیت این مقوله چند برابر شده است.

شهردار کرمانشاه با اشاره به ۲ وجه عملی و لسانی امر به معروف و نهی از منکر، تصریح کرد: در بسیاری از موارد، عملکرد افراد در راستای ترویج معروف موثر است.

وی ادامه داد: شکل درست و اجرایی مرحله لسانی امر به معروف و نهی از منکر باید رعایت شود.

نوروزی خاطرنشان کرد: لازم است اقدامات خوب در حوزه امر به معروف و نهی از منکر برجسته شده و مورد تشویق قرار گیرد.

وی با بیان ضرورت برجسته سازی اقداماتی که در راستای معروف و نهی از منکر است، افزود: در راستای ترویج امر به معروف و نهی از منکر باید به زمینه‌های گسترش نمونه‌های موفق این حوزه فراهم شود.