بر اساس آخرین تحلیل از داده های هواشناسی، شرایط پایدار حاکم در جو منطقه، تا اواسط هفته آینده روندی رو به تضعیف خواهد داشت.

کاهش تدریجی دمای هوا در غالب نقاط، مهمترین پیامد این وضعیت برای جو استان خواهد بود. ضمناً، این شرایط علاوه بر رشد ابر و در بعضی ساعات وزش باد،

ممکن است طی ساعاتی از امروز و فردا سبب نفوذ غبار نسبتاً رقیق به جو نواحی مرزی استان گردد.