به گزارش خبرنگار طلوع، در پی نشست کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه با حضور جناب آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در خصوص مسدود ماندن مرز پرویز خان و پیامدهای ناشی از این امر ، مرز پرویز خان به زودی بازگشایی خواهد شد.

در پی نشست کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با جناب آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور در یوم جاری (یکشنبه ۲۶ آذرماه) و درخواست و مطالبه بازگشایی فوری مرز پرویزخان، با موافقت و دستور فوری وزیر محترم کشور این مرز متعاقبا بازگشایی خواهد گردید.