سید پیمان موسوی در گفتگو با خبرنگار طلوع، از ورزش شهروندی به عنوان ابزار مهم و کم هزینه برای کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقاء روحیه اجتماعی و نشاط جامعه نام برد و بر توسعه آن تاکید کرد.

رئیس کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر کرمانشاه گفت: امروز هدف ما از ورزش همگانی در مدیریت شهری و ورزش شهروندی علاوه بر تفریح سالم و افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان، تقویت ورزش قهرمانی نیز می باشد.

وی افزود: ورزش شهروندی به عنوان یک ابزار مهم و کم هزینه و در عین حال مفرح و موثر در ارتقاء روحیه اجتماعی است و باعث کاهش آسیبهای اجتماعی و توسعه انسانی می باشد و بر سلامت و نشاط عمومی نقش بسزایی خواهد داشت.

موسوی تاکید کرد: قطعا شهرداری با توجه به امکانات و زیرساختهایی که مدیریت شهری مانند فضاهای عمومی، پارکها و بوستانها در اختیار دارد مناسب ترین سازمان برای هدایت و تقویت ورزش همگانی و شهروندی خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به حمایت و مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه، برای ورزشکارانی که در بازیهای آسیایی پیش رو افتخار آفرین باشند هدایای ویژه ای در نظر گرفته شده است که از این طریق قدردان تلاش ورزشکاران و قهرمانان کرمانشاهی باشیم.