بساطی رئیس اداره محیط زیست شهرستان گیلانغرب در گفت‌وگو با خبرنگار طلوع، گفت: با دستور قضایی، کارخانه آسفالت شهرداری گیلانغرب در راستای اعمال مواد ۱۴ و ۱۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، به دلیل عدم رفع آلودگی و اتمام مهلت وتعهد محضری پلمپ شد.

وی اظهار کرد: طی بررسی های کارشناسی نسبت به آلودگی هوا توسط کارخانه، طبق قانون نحوه جلوگیری از آلودگی ، در گام اول با صدور اخطاریه های قانونی واحد مذکور مورد تذکر جدی قرار گرفت لذا کارخانه مذکور به دلیل عدم توجه به اخطارها و عدم رفع آلودگی با دستور قضایی پلمپ شد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان گیلانغرب افزود : سیاست اداره حفاظت از محیط زیست همراهی، همفکری ومشاوره با صنایع و واحد های تولیدی و خدماتی است و قبل از اخذ دستور تعطیلی، بارها با صاحبان این واحد ها به منظور رفع آلودگی رایزنی وگفتگو می شود.