رئیس بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه با بیان اینکه بیمارستان امام رضا(ع) به بیمارستان سبز تبدیل می شود، افزود: بیمارستان های سبز را در دنیا با عنوان بیمارستان های سالم می شناسند.
 
 سروش اضافه کرد: پروپزال بیمارستان سبز برای بیمارستان امام رضا(ع) نوشته شده و امیدواریم ظرف چهار یا پنج سال آینده به اهداف آن برسیم.
 
 سروش با بیان اینکه بحث معماری سبز برای  بیمارستان مطرح است، گفت: در قالب این طرح در راستای اقداماتی برای صرفه جویی در مصرف انرژی و گام برداشتن در جهت استفاده از انرژی های نو در بیمارستان اقدام خواهد شد.
 
سروش با اشاره به اختصاص ۳۰ هکتار زمین در محوطه اطراف بیمارستان برای توسعه فضای سبز افزود: سالانه حدود دو هزار اصله نهال در اطراف بیمارستان کاشته خواهد شد که امسال این میزان دو هزار و ۵۰۰ اصله خواهد بود/ایسنا