غفار صالحی مدیر امور آب وفاضلاب شهری شهرستان روانی در گفتگو با خبرنگار طلوع، از وارد آمدن خساراتی بالغ بر ۳۰۲ میلیارد ریال ناشی از وقوع زلزله ۷.۳ ریشتری ۲۱ آبان ماه بر مخازن و تاسیسات آب و فاضلاب این امور خبر داد.

صالحی بیان کرد: با رزیابی های به عمل آمده یکی ازتبعات این زلزله درشهرستان روانسر واردآمدن بیش از ۳۰۲ میلیارد ریال خسارات به تاسیسات، مخازن وشبکه های آب وفاضلاب شهری بوده است.

وی از جمله خسارتهای وارده و آسیب دیدگی شبکه و خطوط انتقال آب به طول ۳۸ کیلومتر خساراتی به مبلغ ۱۰۵ میلیارد ریال و آسیب دیدن تجهیزات و لوازم انشعابات و کنتورها به تعداد ۴۰۰۰ اشتراک خساراتی به مبلغ ۲ میلیاردریال اشاره کرد.

صالحی در مورد اقدامات انجام شده پس از وقوع زلزله نیز گفت: پس از زلزله بلافاصله تمامی نیروها و اکیپهای اجرایی در محل اداره فراخوان شدند و سریعاً نسبت به جمع آوری اطلاعات و مسائل و مشکلات ایجاد شده در تأسیسات و منابع و مخازن آب و چاهها اقدام و چاه گل آلود شده شماره ۲ بله زین به دلیل کدورت بالای آب، از مدار خارج شد.

به گفته وی بستن شیرهای قطع و وصل خروجی مخازن، کدورت سنجی آب در محل چاهها با همکاری کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان، شرکت در جلسه ستاد بحران فرمانداری روانسر، تقسیم نیروها به چند اکیپ جهت بازدید میدانی از سطح شهر به منظور بررسی شکستگیهای شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب و خطوط انتقال، صدور اطلاعیه جهت بستن شیرهای آب، پیش بینی دو دستگاه تانکرسیار آبرسانی، کلرسنجی و نمونه برداری روزانه از آبشرب شهر، تکمیل فرمهای ۱۸ گانه خسارت به تأسیسات و منابع و ارسال به فرمانداری و راه و شهرسازی و رفع شکستگی های شبکه توزیع و خطوط انتقال آب و فاضلاب در سطح شهرهای روانسر و شاهو از دیگر اقدامات امور آبفای شهرستان روانسر پس از وقوع زلزله بوده است.