به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی طلوع، بهمن روشنی در نشست رؤسا و مدیران مراکز آموزشی درمانی بامعاونین و ریاست دانشگاه؛ توجه به مسائل و مشکلات مالی، نیروی انسانی، تجهیزات، بافت قدیمی بعضی ازمراکز و بحث هتلینگ در بیمارستانها را ازجمله موضوعات مورد بحث و بررسی در این خصوص دانست.

وی در بحث مقیمی پزشکان نیز از ارائه پیشنهاداتی به تمام مراکز درخصوص حق الزحمه آنکالی خبر داد و گفت: درصورت موافقت تمام مراکز و بررسی جوانب آن تصویب می گردد.

معاون امور درمان دانشگاه در جهت بررسی مشکلات تک تک بیمارستانها به طور مجزا اظهار داشت: روزهای دوشنبه هرهفته جلسه ی هیئت رییسه در یکی از مراکز آموزشی درمانی سطح شهر برگزار می گردد تا از نزدیک مشکلات مراکز مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه رییس دانشگاه نیز گفت: مهمترین سیستم مدیریتی دانشگاه در بیمارستانها می باشد چرا که به طورمستقیم با بیماران سروکار دارد.

مرادی افزود: همه ما باید تلاش کنیم بامدیریت صحیح مشکلات را حل کنیم ودید کلی نسبت به مسائل داشته باشیم.

وی باتشکر ازکلیه مراکز درمانی درخدمت رسانی به بیماران زلزله زده گفت: اگرچه زلزله ویرانگر بود اما ماشاهد مدیریت صحیح وهمدلی همه ی مراکز در سطح استان بودیم و این درکاهش آلام هم استانی های عزیز تاثیر بسزایی داشت.