مجمع انتخابات هیئت دوومیدانی استان کرمانشاه امروز با حضور مسئولان فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

در مجمع انتخاباتی هیئت  دو و میدانی استان کرمانشاه، احمد روشن زاده با کسب ۱۵ رأی برای مدت چهار سال به عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب شد.

مجید کیهانی رئیس فدراسیون دو ومیدانی استان کرمانشاه نیز در این مجمع حضور داشت.