دکتر علیرضا احمدی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شرایط بین‌المللی شدن را دارد، گفت: برای بین المللی شدن یک دانشگاه شرایطی مطرح است که دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عمده آن شرایط را داراست.

احمدی آموزش بین‌المللی را یکی از این شرایط عنوان کرد و افزود: داشتن این شرط در صورت تحصیل دانشجویان و تدریس اساتید خارجی در دانشگاه است که در حال حاضر ۸۷ دانشجو و ۱۰ استاد خارجی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه حضور دارند.

وی افزود: افزایش دانشجویان و اساتید خارجی گام مهمی در جهت بین‌المللی سازی دانشگاه است که این مهم در دستور کار قرار دارد.

مدیر امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فراهم کردن زمینه شرکت در پژوهش‌های بین‌المللی را دیگر شرط بین المللی کردن دانشگاه عنوان کرد و افزود: هم اکنون زمینه انجام تحقیقات مشترک بین‌المللی در دانشگاه فراهم است.

احمدی فراهم بودن زمینه پذیرش بیماران غیرایرانی را از دیگر شرایط بین‌المللی کردن دانشگاه عنوان کرد و افزود: در بحث گردشگری سلامت هم زمینه و شرایط مساعد در دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه فراهم است.

مدیرامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه بین‌المللی شدن دانشگاه زمینه‌های دیگری را می‌طلبد، گفت: اینکه تنها دانشگاه زمینه مساعد برای بین‌المللی شدن را فراهم کند کافی نیست و ما باید استان را مهیا کرده و فرهنگ سازی مطلوب در این زمینه را در استان انجام دهیم.

وی تصریح کرد: قطعا یک دانشجوی خارجی کل روز را در محیط دانشگاه نمی‌ماند و در شهر و سطح استان تردد خواهد داشت و باید فرهنگ سازی لازم در میان مردم در خصوص برخورد با گردشگران خارجی صورت گیرد. 

 
احمدی با بیان اینکه حضور هر دانشجوی خارجی می تواند سالانه حدود ۳۰ هزار دلار سرمایه وارد استان کند، گفت: از این میزان تنها پنج هزار دلار آن به دانشگاه رسیده و مابقی در بخش‌های مختلف استان هزینه می‌شود.
 
احمدی افزود: از طرفی زیرساخت‌های گردشگری استان باید در این زمینه تقویت شود و امکانات هتل‌ها و اماکن گردشگری ارتقا یابد.

مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: ایران به نسبت کشور ترکیه پزشکان بسیار حاذقی دارد اما مشکل کار اینجاست که در ترکیه خدمات گردشگری بسیار خوبی ارائه شده و حتی رانندگان تاکسی در خصوص برخورد با گردشگران خارجی آموزش دیده‌اند.

وی افزود: در ایران نیز با وجود پزشکان حاذق باید به سمتی برویم که زمینه برای پذیرش گردشگران خارجی مهیا شود.

 
 
ایسنا