به گزارش طلوع کرمانشاه، بیاتی مدیر کل فرودگاه کرمانشاه ضمن اعلام این خبر بیان داشت :۵۱۵ هزار و ۱۱۹مسافر در فرودگاه کرمانشاه جابجا شده اند که نسبت به سال گذشته شاهد رشد ۱۹ درصدی اعزام و پذیرش مسافر بوده ایم.

بیاتی میزان بار جابجا شده توسط مسافرین را را در طول این مدت ۳۲۵۲ تن اعلام کرد که در این بخش نیز شاهد رشد ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم. شایان ذکر است هم اکنون از فرودگاه کرمانشاه ۱۳۰ پرواز برنامه های هفتگی به ۷ مقصد داخلی صورت می پذیرد.