به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی طلوع، در حالی که ساعاتی قبل، کانال دروغپرداز آمدنیوز در خبری داستانپردازانه و رمانگونه، مدعی شد «بدلیل یک انفجار در انبار موشک ها در ازگله، احتمال نابودی شهر کرمانشاه و کشتار عظیم مردم کُرد در هر لحظه وجود دارد»، پیگیری های خبرنگار ما نشان داد این خبر، نه تنها کاملاً دروغ است، بلکه یکی از مضحک ترین اخبار منتشره در این کانال تروریستی است!غ

این خبر داستاگونه، که مملو از خالی بندی های بی نظیر تاریخ معاصر است، درصدد است با ترساندن مردم کرمانشاه، باعث فراری دادن و آوارگی آنان در استان های همجوار شود!

آمدنیوز که طی هفته ی اخیر، بیش ‌از ۵۰ هزار لفتی (اعضایی که از کانال خارج شده اند) داشته، در اتاق فکر تروریستی – دلقکی خود به این نتیجه رسیده اند که با انتشار یک دروغ بزرگ بی سابقه، تعداد اعضای خود را بار دیگر افزایش دهند!

از مردم عزیز کرمانشاه تقاضا می شود با به اشتراک گذاشتن این خبر، مانع ایجاد وحشت در استان شوند تا بار دیگر، این جماعت دروغپرداز لجن پراکن را رسوا کنند که حاضرند برای افزایش اعضای خود و تاثیرذاری ابلهانه اش، مردم و خانواده ای یک استان را آواره کرده و با دلهره ای کشنده، آنان را راهی استان های اطراف کنند!