تمامی خطوط تلفن ثابت محدوده فرهنگیان فاز۲کرمانشاه امروز چهارشنبه ۹۶/۱۰/۲۷ از ساعات اولیه روز قطع گردیده و علیرغم تماس های مکرر مشترکین این محدوده با واحد خرابی تلفن هیچگونه اقدامی از طرف مخابرات صورت نگرفته است.