به گفته وی ۴۰ پایگاه و چهار تیم سیار راهداری در ایام بارندگی ها در نواحی مختلف استان در آماده باش کامل به سر می برند و مرخصی تمام کارکنان در ایام عید لغو شد و همگی سر کار حاضر بودند.
او افزود: راهداری استان در زمان بارش ها ۵۰۰ دستگاه ماشین آلات مختلف برای رفع انسداد راه های استان بکارگیری کرد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کرمانشاه در ادامه گفت: ۲ روز قبل از شروع بارندگی ها راهداری به دنبال اخطاریه سازمان هواشناسی اقدامات پیشگیرانه مانند شناسایی نقاط مساله دار برای ریزش کوه، رانش زمین، بهمن، پاک سازی و تخلیه داخل پل ها و زیرگذر جاده ها از آشغال و تنه درخت ها، آزاد سازی دهنه رودخانه ها و آبراه ها به عمل آورده بود.
استان کرمانشاه در مجموع هشت هزار و ۱۰۰ کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی دارد/ایرنا