محسن مهرعلیزاده با اشاره به رای اعتماد مجلس به ۱۶ وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور گفت: مجلس با دولت خیلی همکاری کرد و رای اعتماد وسیعی به کابینه داد و تعداد موافقان خیلی زیاد بود.

او با بیان اینکه رای بالای نمایندگان به وزرا بیانگر فراجناحی‌ بودن کابینه است، افزود: رای اعتماد مجلس به وزرا سرمایه بسیار خوبی برای دولت است. امیدواریم که دولت بتواند از این سرمایه به نحو مطلوب استفاده کند تا وعده‌هایی که به مردم داده است را محقق کند.

مهرعلیزاده درباره رای وزیر ارتباطات، گفت: نمایندگان حسن اعتمادشان را واقعا نشان دادند البته جهرمی یک وزیر جوان است  که مورد رای اعتماد نمایندگان واقع شد و فکر می‌کنم آن انتظاری که مردم از دولت و روحانی داشتند که از جوانان هم استفاده کند در دو مورد مانند سازمان گردشگری و وزارت ارتباطات به اجرا در آمد و امیدواریم در آینده و در دولت‌های بعد بیشتر شاهد اعتماد به جوانان باشیم.

او درباره رای بالای وزیر کشور گفت: رای یعنی رضایت. وقتی که بالاترین رای را آوردند یعنی همه جناح‌های موجود در مجلس از عملکردشان راضی بودند.

مهرعلیزاده درباره اینکه ارزیابی شما از عدم رای مجلس به بیطرف  وزیر پیشنهادی نیرو چیست، گفت: ایشان در دفاع از خود خیلی موفق نتوانست برنامه‌هایش را ارائه کند و بخشی هم شاید مربوط به این باشد که گروهی تصمیم گرفتند به  او رای ندهند./ ایلنا