این دکتری باشتان‌شناسی ادامه داد: باید تدابیری اندیشیده شود که متولیان امر با توجه به مطالعاتی که قبلاً در حوزه آب و ژئوفیزیک در این خصوص برای ریزش نزولات این چنینی صورت گرفته حتماً نقاط مشخص شده در این مطالعات را دریل‌زنی کنند تا به خود طاق‌ها آسیبی نرسد و آب‌ها خارج شود.

احمدی‌نصر گفت: حتی ممکن است شدت آب در حدی باشد که منجر به کنده شدن قسمتی از کوه شود، اما مهم این است که به طاق‌ها آسیبی نرسد، لذا باید در اسرع وقت و قبل از بارندگی‌ها این کار صورت گیرد.

وی بیان داشت: در مورد تکیه معاون الملک نیز با توجه به اینکه رودخانه آبشوران در محله فیض‌آباد قرار دارد و این محله بستر مناسبی برای افزایش سطح آب است و موجودیت شهری آن موجب تجمع آب می‌شود لذا آسیب جدی برای تکیه معاون الملک خواهیم داشت.

این کارشناس میراث فرهنگی تصریح کرد: این تکیه که یک اثر شاخص و پایلوت تکایای غرب کشور است از منابع هویتی ما بوده و در کاشیکاری های آن بسیارز معناگراست و این امر لزوم مراقبت از آن را صدچندان کرده است.

احمدی نصر بیان داشت: برای حفاظت از این اثر ایجاد زه‌کش‌ها در پیرامون تکیه پیشنهاد می‌شود تا مخاطرات این اثر ارزشمند و همچنین سایر خانه‌های تاریخی ارزشمند را با چک کردن ناودان‌ها و خروجی‌های آب آنها مراقبت کرد/مهر