رضا رحیمی در نشست بررسی سهم اقتصاد دانش بنیان در سند آمایش سرزمین که به منظور بررسی آخرین ویرایش سند آمایش سرزمین و اسناد راهبردی و نقش آن در توسعه اقتصاد دانش بنیان برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این کار کمک به توسعه فناوری و جهت دهی فعالیت های فناورانه و نوآورانه، در راستای حل مشکلات استان است.  

وی با تاکید بر اهمیت اقتصاد دانش بنیان برای پیشرفت و توسعه در دنیای امروز گفت: باید این موضوع در روند تدوین سند آمایش سرزمین استان کرمانشاه به شکل ویژه توجه مورد توجه قرار گیرد. 

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه افزود: توجه به تقویت اقتصاد دانش بنیان و توسعه فناوری از اولویت های استان است و گسترش این بخش با نگاهی ویژه دنبال می شود.

این مدیر ارشد اقتصادی تصریح کرد: برگزاری این نشست ها تا یافتن راه حل اجرایی مناسب و کاربردی  برای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان در استان کرمانشاه تداوم می یابد.

در ادامه این نشست حجت الاسلام نجفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی به تشریح اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد دانش بنیان در سند آمایش سرزمین پرداخت و گفت: اقتصاد دانش بنیان در مقابل اقتصاد سرمایه بنیان قرار می گیرد و تولید دانش رمز پیشرفت در دنیای امروز است.