روابط عمومی دادگستری کل استان کرمانشاه با صدور اطلاعیه شماره ۵ در خصوص پرونده “مکتب فرش، گلیم و گبه کرمانشاهان” اعلام کرد: 

۱- وقت رسیدگی به پرونده موسوم به مکتب گلیم و گبه کرمانشاهان برای روز دوشنبه ۲۳ بهمن ساعت ۹ صبح تعیین شده است. 

۲- برای شکات این پرونده تعداد ۱۱۲وکیل معاضدتی(مجانی) توسط مرجع قضایی تعیین شده است.  

۳- نظر به محدودیت مکانی دادگاه حضور شکات با توجه به ظرفیت دادگاه اختیاری بوده و لازم به یادآوری است شکایت شکات در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا اخذ شده است و با توجه به حضور وکلای معاضدتی شکات در دادگاه ضرورتی برای حضور خود شکات نیست.  

۴- همانگونه که قبلاً اعلام شده است تاکنون به هیچ یک از مالباختگان پولی پرداخت نشده و در صورت صدور حکم قطعی و پایان مرحله دادرسی در یک زمان واحد آنچه که موجود باشد با اخذ نظر کارشناسی در اجرای احکام دادسرا به مالباختگان پرداخت خواهد شد.

  ۵- کلیه مراحل رسیدگی به این دادگاه با وجود بیش از ۱۳ هزار شاکی خارج از نوبت و فوق العاده رسیدگی شده است.

  ۶- حضور در دادگاه صرفاً با ارائه کارت شناسایی معتبر مقدور خواهد بود.

  ۷- متعاقباً در اطلاعیه شماره ۶ مکان برگزاری دادگاه و ساعت پذیرش مالباختگان اعلام خواهد شد.

  متهم این پرونده سال گذشته در حالیکه با وعده پرداخت سودهای کلان توانسته بود قریب ۲۵۰ میلیارد تومان از مردم جمع آوری کند، دستگیر شد.

جرم متهم این پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری عنوان شده است.

کیفرخواست این پرونده اخیرا پس از ۱۴ ماه تلاش دستگاه قضایی صادر شد