رضا رحیمی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان افزود: دستگاه ها وظیفه دارند در راستای فعال سازی ظرفیت های انسانی برنامه های خود را دنبال کنند، زیرا استان دارای نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده در حوزه های مختلف است و با توجه به این ظرفیت مسیر ایجاد اشتغال، تولید و کارآفرینی در استان هموار می شود.

وی گفت: با آموزش و تربیت نیروی انسانی اهداف و برنامه های پیش بینی شده محقق خواهد شد، زیرا موضوعی که علاوه بر تلاش و جدیت می تواند یک جامعه را به توسعه برساند، نیروی انسانی کارآمد و توانمند است.

رحیمی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در استان برای احیای ظرفیت های راکد گفت: به دستور استاندار و به منظور افزایش اشتغال، پیش نویس تشکیل ستاد احیا ظرفیت های راکد و بلااستفاده استان در دستور کار قرار گرفته و ما از تمامی دستگاه ها می خواهیم در این زمینه جدیت و پیگیری ویژه داشته باشند.

وی خاطرنشان ساخت: فعال‌سازی ظرفیت های راکد شامل سه بخش واحدهای راکد، ظرفیت های اقتصادی و نیز نیروی انسانی در استان می شود که این ظرفیت ها در حوزه های فرآوری، تکمیل زنجیره های ارزش یا سایر ظرفیت هایی که ما می توانیم برای نیروی انسانی استان اعم از کارهای تجاری و اقتصادی ایجاد کنیم، وجود دارد.

وی گفت: در استان کرمانشاه ظرفیت هایی مانند قیر طبیعی، منیزیم، سنگ آهن، پشم، ظرفیت های کشاورزی، زیتون، بسته بندی حبوبات و… وجود دارند که راکد مانده اند و با تشکیل ستاد احیای ظرفیت های راکد در استان قصد داریم که این ظرفیت های راکد در ایجاد تولید و اشتغال در استان بکار گرفته شوند. 

وی گفت: امیدواریم با حل مشکل واحدهای راکد ظرفیت تولیدی ۱۰۰ درصدی آنها برای افزایش اشتغال فعال شود.