محمدباقر نوبخت امروز پنجشنبه در سفر به استان کرمانشاه و در بازدید از پروژه راه آهن کرمانشاه در جمع خبرنگاران گفت: کار احداث راه آهن تهران به کرمانشاه به پایان رسیده و اکنون قطار امکان تردد دارد و در یکی از روزهای دهه فجر افتتاح خواهد شد.

معاون رئیس جمهور افزود: این کار یک پروژه سنگین بود که مشغول هماهنگ کردن حضور رئیس جمهور برای افتتاح هستیم.

وی تصریح کرد: در اولین سفر یک قطار به سمت مشهد مقدس از کرمانشاه حرکت خواهد کرد و پس از آن تسهیل سفرهای نوروزی مردم کرمانشاه در دستور کار خواهد بود.

  راه آهن کرمانشاه یک بار دیگر پیش از مراسم تنفیذ ریاست جمهوری افتتاح شده بود که با تغییر استاندار در کرمانشاه و عدم امکان تردد قطار صوری بودن آن برنامه مشخص شد.

نشست نوبخت با مسئولین استان در محل پروژه راه آهن بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.