شمشیری با اشاره به سال پرکار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در سال گذشته، گفت:  تقریبا هیچ سالی نبوده که ۱۴ جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با حضور شخص استاندار به عنوان رییس این شورا برگزار شود و استاندار تقریبا در تمامی جلسات شورا حضور داشت.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه افزود: حضور استاندار و مساعدت ایشان نسبت به مصوبات شورا موجب شد اقدامات خوبی در تمامی حوزه‌ها از جمله بحث مبارزه با مواد مخدر، جمع آوری معتادان متجاهر و روند درمان و ساماندهی آنها انجام شود.

شمشیری تصریح کرد: طی یک سال گذشته ۱۰۱۱ معتاد در استان در مراکز درمانی تحت درمان قرار گرفتند که از این تعداد حدود ۶۰۰ نفر معتاد متجاهر بودند که بخشی از این افراد هم اکنون بهبود یافته و از چرخه درمان خارج شده اند./ایسنا