دکتر اَرتین کمالی در تشریح آمار ۹ ماهه امسال پزشکی قانونی از ارجاع ۲۰۲۱ جسد به پزشکی قانونی استان طی این مدت خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد ۱۳۱۷ نفر مرد و ۷۰۴ نفر زن بودند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ارجاع ۱۲۸۶ جسد ۵۷ درصد افزایش داشته است.

وی این میزان افزایش ارجاع جسد به پزشکی قانونی را ناشی از تعداد فوتی‌های زلزله اخیر استان با ۶۲۰ فوتی عنوان کرد.

۱۳۰۰ کرمانشاهی امسال بر اثر “مرگ غیرطبیعی” جان باختند

کمالی بیشترین تعداد فوتی ارجاعی به پزشکی قانونی را مربوط به موارد مرگ غیرطبیعی دانست و اظهار کرد: امسال ۱۲۹۲ نفر بر اثر مرگ غیرطبیعی از جمله زلزله اخیر در استان فوت کردند که از این تعداد ۷۸۳ نفر مرد و ۵۰۹ نفر زن بودند.

وی افزود: این تعداد با توجه به بحث زلزله نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۵۲۴ فوتی بیش از ۱۴۶ درصد افزایش داشته است.

کمالی در ادامه از فوت ۳۴۳ نفر در تصادفات ۹ ماهه امسال استان خبر داد واظهار کرد: از این تعداد ۲۵۲ نفر در تصادفات برون شهری و ۹۱ نفر در تصادفات درون شهری فوت کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با فوت ۳۲۴ نفر، ۲.۷ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه همچنین از مجروحیت ۸۹۴۲ نفر در تصادفات ۹ ماهه امسال استان خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد ۲۸۲۶ نفر زن و ۶۱۱۶ نفر مرد هستند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با مجروحیت ۸۶۹۸ نفر ۲.۸ درصد افزایش داشته است.

“مرگ خاموش” ۶ کرمانشاهی در سال جاری

وی در ادامه از فوت شش نفر بر اثر خفگی با گاز منوکسیدکربن در ۹ ماهه امسال خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد چهار نفر زن و دو نفر مرد بودند.

وی افزود: خوشبختانه این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۴ مورد فوتی کاهش بیش از ۱۰۰ درصدی داشته است.

کمالی همچنین از مراجعه ۱۳ هزار و ۹۶۲ نفر به پزشکی قانونی با ادعای نزاع خبر داد واظهار کرد: از این تعداد ۹۹۲۶ نفر مرد و ۴۰۳۶ نفر زن هستند.

وی افزود: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با مراجعه ۱۲ هزار و ۶۲۶ نفر حدود ۱۰.۶ درصد افزایش داشته است.

فوت ۱۹ کرمانشاهی با “قرص برنج”

کمالی از فوت ۱۹ نفر بر اثر مسمومیت ناشی از قرص برنج خبر داد و اظهار کرد: این تعداد شامل ۱۴ مرد و پنج نفر زن بودند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۴ مورد فوتی، پنج مورد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با اشاره به فوت  ۱۵ نفر بر اثر غرق شدگی، گفت: در ۹ ماهه امسال ۱۳ مرد و دو نفر زن در استخر، رودخانه و دریاچه های طبیعی و مصنوعی استان فوت کردند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با فوت ۱۷ نفر، دو نفر کاهش داشته است.

“مواد مخدر” و “الکل” جان ۹۸ نفر را گرفت

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه در ادامه از فوت ۹۲ نفر در استان بر اثر مصرف مواد مخدر و محرک در ۹ ماهه امسال خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد ۸۴ نفر مرد و هشت نفر زن بودند.

کمالی افزود: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با فوت ۱۳۵ نفر ۳۲ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه فوت ناشی از مصرف الکل در استان را در ۹ ماهه امسال سه نفر اعلام و تصریح کرد: این تعداد نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته با فوت شش نفر، نصف شده است./ ایسنا