وی در ادامه بر لزوم کاهش قیمت مرغ تاکید کرد و افزود: لازمه این کار این است که ترتیب اتخاذ کنیم تا کنجاله را بدون واسطه در اختیار مرغداران قرار دهیم.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه با بیان اینکه نباید بگذاریم بر اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر است آن فشار وارد شود، گفت باید شبکه‌های توزیع را نیز در استان اصلاح کنیم اتاق اصناف، سازمان صنعت معدن تجارت و تعزیرات در این راستا می‌توانند از صندوق فروش مکانیزه استفاده کنند/مهر