مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی طلوع کرمانشاه اظهار داشت: شکسته شدن تولید کلزای کشور در کرمانشاه یک موفقیت بزرگ بود.

 شهریار قاسمی افزود: امسال با برداشت ۹۲۷۱ کیلوگرم در هکتار رکورد عملکرد کلزا در کشور توسط استان کرمانشاه شکسته شد و این موضوع یک موفقیت بزرگ بود.

قاسمی با بیان اینکه تولید کلزای استان ۴ و نیم برابر سال گذشته بوده و با رکوردی که در عملکرد کلزا زدیم، کلزا کار نمونه کشوری از استان کرمانشاه انتخاب شد افزود: میزان تولید

گندم آبی و دیم استان در سال زراعی ۹۶-۹۵ بیش از ۸۴۱ هزارتن بوده که از این میزان بیش از ۶۴۶  هزارتن گندم آبی و دیم استان در سال زراعی ۹۶-۹۵ بصورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است.

وی همچنین از تولید ۲۶۱۸۸۰ تن جو آبی و دیم استان در سال زراعی ۹۶-۹۵ در استان خبرداد و بیان داشت: سطح نهایی کشت در سال زراعی جاری در گندم آبی ۹۷۰۰۰ هکتار ، گندم دیم ۳۱۶۰۰۰ هکتار ، جو آبی ۱۱۵۰۰ و جو دیم ۱۵۷۰۰۰ هکتار می باشد.

وی گفت: کاشت حبوبات  شامل ۹۵۰۰ هکتارنخود دیم پائیزه ، انتظاری وتولید ۱۰ هزارتن نخود، کاشت ۵۰۰ هکتارعدس اصلاح شده و با تولید ۳۵۰ تن عدس انتظاری در

تولید نخود در کشور از جایگاه خوبی برخورداریم و انتخاب کشاورز نمونه کشوری نخودکار از شهرستان روانسر مصداق بارز این موفقیه است.

قاسمی سطح زیر کشت  نخود بهاره در استان را ۱۵۵۰۰۰ هکتار عنوان کرد و گفت: از این سطح ۸۷۰۰۰ تن به صورت الانه تولید می گردد.

وی در خصوص اجرای طرح انتخاب مشارکتی ارقام گندم و جو آبی و دیم در نقاط مختلف استان اظهار کرد: تا کنون۵ مورد pvs گندم آبی ۶ مورد گندم دیم ،۴ مورد جو آبی و۶ مورد جو دیم، اجرای طرح انتخابات مشارکتی تراکم مناسب کشت گندم آبی و دیم در نقاط مختلف استان ( تا کنون ۸ مورد pdt گندم آبی ، ۱۱ مورد گندم دیم ) ، اجرای طرح انتخاب مشارکتی مقادیر مختلف کود در مزارع گندم آبی و دیم در نقاط مختلف استان ( تا کنون۸ مورد  pnt گندم آبی ، ۶ مورد گندم دیم )، اجرای طرح ایجاد مزرعه پایگاه نوآوری در شهرستانهای کرمانشاه ، سنقرکلیایی و سرپل ذهاب ، اجرای طرح ساماندهی دیمزارها در سطح ۹۶۰۰۰ هکتار در مزارع گندم دیم نقاط مختلف استان  و اجرای طرح ساماندهی دیمزارها درسطح ۵۴۰۰۰ هکتار در مزارع جو دیم نقاط مختلف استان را از اقدامات این مدیریت می باشد.

وی ادامه داد: سطح برداشت ذرت دانه ای در استان ۱۸۶۱۵ هکتار با عملکرد ۹ تن درهکتار بوده و در راستای اجرایی کردن خرید تضمینی مقدار ۱۱۱۰۰۰ تن ذرت خشک در بورس عرضه گردیده است.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان سطح زیر کشت چغندر قند بهاره در استان را ۱۱۲۰۰ هکتار  با تولید بیش از ۸۴۰ هزارتن عنوان کرد و افزود:

کشت ۳۵۵۰ مترمربع خزانه نشائی چغندرقند در شهرستانهای کنگاور، هرسین، صحنه، کرمانشاه، اسلام آباد غرب و دانشکده کشاورزی در راستای افزایش بهره وری آب انجام شده است.

قاسمی افزود: سطح زیر کشت چغندرقند پاییزه در استان۳۲۳ هکتار( شهرستان گیلانغرب ۶۷ هکتار و شهرستان سرپل ذهاب ۲۲۶ هکتار و قصر شیرین ۳۰ هکتار) بوده است.

وی گفت: در سال زراعی ۹۵/۹۶ کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان به میزان  ۲۵۰۰۰تن کود ازته، ۱۹۰۰تن کودفسفاته و  ۳۵۰۰تن کودپتاسه تامین و در بین کشاورزان توزیع شده است.

گزارش از: الهه فرهادی