*وجود ۱۴۰۰ کیلومتر شبکه فشار برق در ۲۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت اسلام‌ آبادغرب

وی امور برق اسلام آباد غرب را چنین تشریح کرد: تا شعاع ۵ هزار متری شهرستان ۱۶۱ پست هوایی (ترانس) با ظرفیت مشخص، ۱۰۳ پست عمومی، ۵۸ پست توزیع اختصاصی، ۵۱ کیلومتر شبکه فشار متوسط که شامل یک هزار و ۴۱۱ پایه فشار متوسط، ۴ هزار پایه فشار ضعیف، ۲۱ هزار عدد مشترک خانگی، ۴۵ مشترک سنگین مانند کارخانجات و حدود ۱۳۱ کیلومتر فشار ضعیف هوایی از جمله شبکه توزیع برق است.

وی ادامه داد: در شهرستان حدود یک‌هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط و حدود ۴۰۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف داخل شهر و روستا داریم که مستلزم تعمیرات و برنامه‌ریزی قوی است.

کریمی با توصیه‌هایی به شهروندان، گفت: تا جایی که می‌توانند در مصرف برق صرفه‌جویی و از لوازم برقی کم مصرف در منازل استفاده کنند، در ساعات پیک مصرف برق از لوازم پرمصرف برقی استفاده نکنند که امیدواریم تابستانی با مصرف صحیح برق را داشته باشیم/فارس