محمدابراهیم اعلمی آل آقا در نشست معاون عمرانی استانداری کرمانشاه و نماینده مردم اسلام آبادغرب و دالاهو با مسئولین دانشگاه رازی، بر لزوم توسعه همزمان کیفی و کمی آموزش عالی در کشور تاکید کرد و افزود: دانشگاه ها انتظار توسعه تجهیزات خود را دارند و به عنوان یک دغدغه آن را مطرح می کنند. 
 

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه تصریح کرد: بیش از ۱۰۰ هزار دانشجوی دکتری داریم که باید از این ظرفیت با فراهم آوردن تجهیزات مورد نیاز برای آنان، جهت توسعه کشور استفاده کنیم.

وی در ادامه به مهمترین پروژه های عمرانی دانشگاه رازی طی چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: طی سه سال گذشته قریب به ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی در این دانشگاه اجرا شده است. 

علمی آل آقا اضافه کرد: طی این مدت ۶۳ هزار متر مربع به سطح زیربنایی دانشگاه افزوده شده است. 
 
وی خاطرنشان کرد: اعتبارات عمرانی دانشگاه رازی در دو سال گذشته مطلوب بوده است. 
 
 
وی همچنین با انتقاد از تبعیض در حقوق و مزایای اساتید، افزود: این موضوع به دغدغه ای برای اساتید ما تبدیل شده است.