احسان ایمانی‌هرسینی در نشست با مربیان مراکز آموزش فنی وحرفه‌ای استان از آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای به عنوان یکی از راهکارهای حل معضل اشتغال یاد و تصریح کرد: نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی برای اشتغال‌زایی و کارآفرینی در جامعه ضروری است، چرا که با توانمند شدن افراد در بخش‌های مختلف مهارتی روند توسعه جامعه شتاب گرفته و رونق اقتصادی به بازار بر می گردد.

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه توجه به برونداد و اثربخشی آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه فرهنگ مهارتی در بین مردم را  بسیار مهم برشمرد و گفت: می توانیم با برگزاری آموزشهای کیفی  در راستای پاسخگویی به نیاز اشتغال کشور بازخورد فعالیتهایمان را به مردم بهتر ارائه کنیم .

 وی با بیان اینکه متاسفانه توسعه مهارتی در جامعه امروز بسیار کمرنگ شده، گفت: این امر منجر به یک شکاف نسلی شده است، چراکه امروز با نسلی مواجه هستیم که مهارت را به عنوان یک ارزش نمی بیند و به اهمیت واقعی مهارت پی نبرده‌اند. 

 ایمانی هرسینی با تاکید بر اینکه باید نسل حاضر را از نظر مهارتی به تکامل برسانیم، گفت: دغدغه همه ما باید این باشد که نسل بعدی را نسلی صاحب مهارت و حرفه تربیت کنیم. 

 سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه با بیان اینکه آموزشهای مهارتی محور توسعه اقتصادی محسوب می شود، تصریح کرد: ارتقاء مهارت در سبد خانواده ها و اقتصاد آموزشی از جمله اولویت های کاری این اداره کل است. 

ایمانی‌هرسینی با اشاره به برخورداری مربیان مرکز استان از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و مهارتی بالا، اظهار کرد: باید با تلاش همه جانبه از ظرفیت‌های موجود حداکثر استفاده را برای ارتقای سطح مهارتی جامعه کرد. 

ایمانی هرسینی با بیان اینکه گواهینامه های فنی وحرفه ای از اعتبار و جایگاه ویژه ای برخوردار است و به عنوان هویت و برند سازمان محسوب می شود، گفت: باید تهیه دستورالعمل کمیته و تشکل صنفی مربیان در دستور کار قرار بگیرد. 
 
 در پایان نیز مربیان دیدگاه و نظرات خود را بیان کردند.