**هلدینگ بانک ها چرا در استان کرمانشاه سرمایه گذاری نمی کنند

وی در ادامه گفت: هزاران میلیارد تومان پروژه خصولتی مانند شستا( شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) در کرمانشاه روی زمین مانده و بیکاری کارگران آنها برای استان به یک معضل بزرگ تبدیل شده و صاحبان این پروژه ها جوابگو نیستند.

**خریداران کارخانه کرپ ناز اهلیت و منابع مالی کافی برای راه اندازی آن را دارند
در ادامه این جلسه مدیرعامل بانک ملت نیز گفت: ۱۱ بار مناقصه و برنامه واگذاری شرکت کرپ ناز که تملک دارایی این بانک محسوب می شود، برگزار شده که بانک هر بار برای اینکه این کارخانه به دست اهلش بیفتد آن را رد کرده است.
محمد تقی صمدی، در ادامه بیان داشت: بانک ملت برای رونق تولید و ارتقا اشتغال کارگران شرکت کرپ ناز نهایت سخت گیری را راجع به اهلیت و داشتن منابع مالی کافی خریداران انجام داده است و خریداران جدید افرادی صاحب نام در بحث نساجی و تولید هستند و از آنها تعهد عدم تعدیل نیروی کار و تعطیلی گرفته شده است.
وی فروش شرکت کرپ ناز را در راستای قوانین رفع موانع تولید و واگذاری دارایی های بانک ها به بخش خصوصی دانست.
در پایان این جلسه مقرر شد، تیمی از مجموعه استانداری و هلدینگ بانک ملت تکلیف راه اندازی شرکت کرپ ناز و نحوه چگونگی به کارگیری کارگران آن را بررسی کند.
شرکت کرپ ناز هرسین در سال ۱۳۷۵ در زمینی به مساحت ۳۳/۵ هکتار با زیربنای سایت کارخانه حدود ۴/۵ هکتار افتتاح و با ظرفیت اشتغال ۴۵۰ نفر برای تولید چادر مشکی شروع به کار کرد.
استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت دارای بیش از یک هزار واحد تولیدی با ۳۰ هزار نفر اشتغالزایی است/ایرنا