اکبر رضایی از واگذاری سه خانه تاریخی کرمانشاه به بخش خصوصی خبر داد و اظهار کرد: پرونده این سه بنای تاریخی را برای مزایده به صندوق احیاء و بهره برداری اماکن تاریخی سازمان میراث فرهنگی کشور در تهران ارسال کرده‌ایم.

وی ادامه داد: خانه خواجه باروخ، خانه فیض مهدوی و خانه زرتشتیان سه خانه تاریخی کرمانشاه هستند که پرونده آنها برای مزایده به تهران ارسال شده است.

معاون میراث فرهنگی استان تاکید کرد: این بناهای تاریخی با حفظ اصالت و فاکتورهای تاریخی و فرهنگی و نیز طبق دستورالعمل و نظارت سازمان میراث فرهنگی جهت کاربری فرهنگی و خدماتی به متقاضیان واگذار می‌شود.

وی خاطرنشان ساخت: کار واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی در راستای بهره برداری بهینه و درآمدزایی از این آثار انجام می‌گیرد.

رضایی با بیان اینکه خانه خواجه باروخ پیش از این نیز برای مدتی به عنوان خانه هنرمندان کرمانشاه فعال بود، افزود: با توجه به نیازی که این بنای عهد قاجار به تعمیر داشت، آن را تخلیه کردیم.

به گفته این مسئول میزان اعتباری که امسال برای مرمت این بنای تاریخی صرف شده ۵۰ میلیون تومان است.