محمدحسن محبی در گفت و گو با خبرنگار طلوع، اظهار داشت: به همان اندازه ای که برای کشتی هزینه می کنیم باید توقع داشته باشیم نه بیشتر از آن و مسابقات جهانی پاریس نیز به خوبی همین موضوع را نشان داد.

وی یادآوری کرد: حریفان ایران در سال های اخیر پیشرفت داشته اند و خیلی از کشورهای دیگر نیز هزینه زیادی برای این رشته انجام داده اند اما در ایران به اندازه دیگر کشورها این هزینه صورت نگرفته است.

محبی گفت: نمی توان کشتی گیران ایران را به کم کاری و کم فروشی متهم کرد چرا که آن ها زحمت خود را کشیدند اما به دلیل پیشرفت بسیار خوب کشتی گیران سایر کشورها از کسب نتایج لازم بازماندند.

قهرمان اسبق کشتی جهان خاطرنشان کرد: البته تیم ایران با ترکیبی جوان پا به رقابت های جهانی فرانسه گذاشت ولی جوانان جویای نام و با انگیزه ایران نتوانستند نتایج لازم را کسب کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد یدالله محبی کشتی گیر کرمانشاهی وزن ۱۲۵ کیلوگرم تیم ملی نیز اشاره کرد و گفت: این کشتی گیر کرمانشاهی علی رغم جوان بودنش توانست چهره قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد.

محبی تاکید کرد: ملی پوش سنگین وزن ایران می توانست با کمی دقت بیشتر مقابل کشتی گیر آمریکایی پیروز و حداقل به مدال برنز دست پیدا کند که متاسفانه اینگونه نشد.