مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه، خسارت سیل در بهمن سال قبل را بیش از ۴۰ میلیارد و ۹۲۷ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: خسارت سیل در روزهای چهارم و پنجم فروردین ماه نیز به میزان ۱۴۷ میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان برآورد می شود که آمار این خسارت به مدیریت بحران استان گزارش شده است.
استان کرمانشاه در مجموع بیش از هشت هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی دارد.
براساس آخرین ارزیابی بعمل آمده و گزارشهای کارشناسی که به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون عمرانی استانداری رسید، خسارت ناشی از سیل اخیر و بارش های فروردین ماه امسال استان هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان برآورد شده که ۳۸۶ میلیارد تومان آن مربوط به بخش کشاورزی است/ایرنا