گزارش اختصاصی طلوع کرمانشاه

خبر آلودگی سد داریان در ۲۳ فروردین پیگیری طلوع را به نتایج زیر رساند:

مهندس پرویز ایده پور در گفتگو با ما با بیان اینکه دریاچه سد داریان ۲۵ کیلومتر طول داردکه ۵ کیلومتر از آن در حوزه ما(پاوه) و ۲۰ کیلومتر در حوزه استان کردستان قرار دارد گفت: با توجه به اینکه ما قایق و تانکر سوخت نداریم و مدیریت قایق ها در حوزه کردستان است . به عنوان فرماندار پاوه چنین خبری را تایید نمی کنم.

بررسی های پایگاه خبری طلوع نشان می دهد این خبر فارغ از حقیقت نیست اما مسئول حراست سد داریان پاوه در گفتگوی با خبرنگار طلوع می گوید:

“قاچاق سوخت صحت ندارد. این آلودگی به دلیل جمع شدن زباله، تنه درخت و مواد زائد بوده و آثاری را با خود به همراه آورده است.

مشاهدات ما نشان می دهد سیلاب ها و بارندگی های اخیر مقداری زباله با خود وارد سد کرده و رنگ آب را تغییر داده است”.

عابدین شیر محمدی در پایان گفتگو درباره این اتفاق گفت: از آنجایی که این سیلاب ها ابتدا به حوزه سیروان و سپس وارد حوزه داریان می شود، اکثر سدها سر ریز کردند مقداری زباله با خود آوردند.

برای جمع آوری زباله ها نیز به همکاران ایمنی و بهداشت فراخوان دادیم که در دست انجام است. جمع آوری بسیاری از زباله هایی که پشت بدنه سد جمع شده اند به عهده ماست.

از هنگام باز نشر خبر آلودگی سد داریان در ۲۳ فروردین توسط این پایگاه خبری تاکنون هیچ واکنشی توسط مسئولان دریافت نشد انتظار می رود محیط زیست پاوه،آبفای استان و وزارت نیرو به حوزه وضعیت تحت نظارت خودشان توجه بیشتری داشته باشند.

معصومه احمدی خواه: خبرنگار طلوع