سرپرست معاونت سلامت اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به واکسیناسیون ۲۵۱ هزار راس نشخوارکنندگان استان در مناطق دچار سیلاب علیه بیماری های آبله و طاعون، افزود: کار واکسیناسیون دام ها در مناطق دچار آبگرفتگی و سیلاب استان کماکان ادامه دارد.

یارویسی در ادامه اشاره ای هم به اقدامات انجام گرفته در راستای ضدعفونی کردن اماکن دامی در شهرستان هایی که دچار سیلاب شده اند داشت و افزود: با استفاده از ۸۰۰ لیتر سم ۱۴ هزار و ۵۸۱ متر مربع از جایگاه های دام استان در شهرستان هایی که دچار سیلاب شده اند، ضدعفونی شده است.

وی افزود: همچنین بدن ۴۷ هزار و ۵۰۰ راس دام و ۱۲۵ هزار مترمربع از جایگاه های دامی استان در مناطقی که دچار آبگرفتگی و سیلاب شده اند سمپاشی شده است.

وی ادامه داد: همچنین کارهای درمانی روی ۲۱۵۱ راس دام سبک و ۱۶۹ راس دام سنگین نیز در شهرستان های دچار سیلاب استان انجام گرفته است.

 سرپرست معاونت سلامت اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه در ادامه  با اشاره به تلف شدن ۵۷۴ راس دام سبک و ۲۰ راس دام سنگین در سیلاب های ناشی از بارندگی های شدید رخ داده در استان کرمانشاه، افزود: همه این دام ها دفن بهداشتی شده اند.

یارویسی ادامه داد: سیلاب های اخیر همچنین باعث تلفات ۱۸ هزار و ۸۲۰ قطعه  طیور گوشتی مرغداری های شهرستان های سیل زده استان کرمانشاه در پی ورود آب به برخی از مرغداری ها شد که همگی این طیور هم دفن بهداشتی شدند.

 یارویسی اشاره ای هم به تلفات آبزیان در جریان سیلاب های اخیر در استان کرمانشاه داشت و افزود: سیلاب ها باعث تلفات ۱۲۹ هزار و ۵۴۰ قطعه ای آبزیان پرورشی استان شده که عمده این آبزیان به وزن ۳۲ تن از نوع ماهیان سردابی بوده  که کار دفن بهداشتی این آبزیان بجز در مواردی که آب آبزیان را با خود برده انجام شده است.

سرپرست معاونت سلامت اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه ادامه داد: بارندگی های شدید همچنین باعث وارد آمدن خسارت به ۴۵۰ کندوی زنبور عسل در استان کرمانشاه شده است/ایسنا