این عضو شورا نسبت به وضعیت این رودخانه و احتمال سقوط دیواره ها و بخش های مسقف آن هشدار داد و افزود: طبق بررسی کارشناسان فنی و باتجربه احتمال سقوط دو کیلومتر از مسیر مسقف آبشوران به داخل این رودخانه وجود  دارد که وقوع چنین اتفاقی بحرانی بزرگ برای شهر را رقم می زند.

احسانی بر اصلاح و مقام سازی هرچه سریعتر دیواره های این رودخانه تاکید کرد و افزود: در این زمینه باید کارشناسان امر نظر بدهند که چطور می توان رفع خطر کرد و مقام سازی درخصوص دیواره های این رودخانه را انجام داد، اما آنچه که مسلم است این کار باید هرچه سریعتر و پیش از آنکه شاهد فاجعه انسانی در شهر باشیم، انجام شود.

عضو شورای شهر کرمانشاه با تاکید بر اینکه شهرداری به تنهایی توان و اعتبار لازم برای انجام این کار را ندارد، گفت: دستگاه های دولتی باید در این زمینه پای کار بیایند و با همکاری هم کمک کنند تا بتوانیم این خطر را هرچه سریعتر رفع کنیم/ایسنا