طهمورث الیاسی درجلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که امروز (۲۸ بهمن) در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد، در خصوص خبر انتقال دبیرخانه آمایش سرزمین از کرمانشاه به استان لرستان تاکید کرد: اصلا دبیرخانه دائمی در این زمینه وجود نداشته و ندارد.

وی افزود: در سطح کشور جهت تدوین برنامه های آمایش و تنظیم سند آن استانها به ۹ منطقه تقسیم شده‌اند که منطقه سه آن شامل استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان و همدان است.

وی افزود: قرار است این استانها بصورت فصلی با یکدیگر جلسات مشترک برگزار کرده و جهت تدوین سند آمایش سرزمین به بحث و تبادل نظر با یکدیگر بپردازند.

الیاسی تصریح کرد: با توجه به بحث ضرورت تدوین سند آمایش ملی و استانی، سازمان برنامه و بودجه از استانها خواست که گزارشی از سند آمایش منطقه‌ای ارائه دهند که به نوعی سنتز آمایش استانها است.

رییس سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه افزود: در این راستا از استانهای مناطق ۹ گانه خواستند دبیرخانه موقتی در این زمینه تشکیل داده و تا ۱۵ اسفندماه گزارش خود را ارائه دهند.

وی افزود: قرار است استانها گزارش خود را تهیه کرده و به این دبیرخانه بدهند و انتخاب استان لرستان در منطقه سه به خاطر پیشرو بودن این استان در تهیه سند آمایش است.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه مقرر کرد دبیرخانه موقت در استانهای پیشرو مناطق باشد تا سایر استانها از تجربیات آنها استفاده کنند.

الیاسی تصریح کرد: سند آمایش استان کرمانشاه از سال ۱۳۹۳ توسط دانشگاه رازی در حال انجام است، اما نتوانستیم آنطور که باید کار را ارائه دهیم و در حال حاضر استان لرستان که در این زمینه پیشرو است به عنوان محل استقرار دبیرخانه موقت و صرفا جهت تهیه این گزارش انتخاب شده است.

 

 

 

 

ایسنا