روستای قلقله در استان کرمانشاه، ۱۰ کیلومتری شهر ریجاب و ۳۵ کیلومتری شهرستان دالاهو قرار دارد.

جمعیت ۱۸۶ نفری این روستا با ۴۸ خانوار ساکن آن از آب آشامیدنی ۲۴ساعته، محروم هستند.

مختار فتحی نسب، یکی از اهالی روستای قلقله به خبرنگار طلوع کرمانشاه گفت: به دلیل بی آبی روستا، برخی از ساکنین آن به مهاجرت روی آوردند.

باغداری و کشاورزی اهالی روستای “یاران” که از سرابی پر آب به همین نام استفاده می کنند می‌تواند دلیل کم آبی روستای ما باشد.

یکی دیگر از اهالی روستا می‌گوید: برای ذخیره آب، درساعاتی که آب قطع است، از منبع آب استفاده می‌کنیم که پاسخ‌گو نیست. به همین دلیل از لحاظ بهداشت در تنگنا هستیم.

معاون مهندسی آبفای روستایی دالاهو درباره برخورد مردم روستای یاران و مشکل کم آبی روستاهای قلقله و یاران گفت: اگرمشکلات اجتماعی آن روستا حل شود می‌توان در اسرع وقت در حل این مشکل موفق‌تر عمل کرد.

مردم روستای قلقله و یاران با یکدیگر درگیری خانوادگی دارند. مردم ساکن چشمه یاران از ورود آب ممانعت می‌ کنند و می گویند آب چشمه را برای آبیاری باغات می‌خواهیم.

اگر شرکت آب فاضلاب روستایی وارد موضوع شود چشمه را صاحب شده و باغات ما خشک می‌شود.

علی نظری گفت: ساکنان محلی پیمانکار برده شده به آنجا را مردم روستای یاران، کتک زده و اجازه ادامه کار را نمی دهند.

مردم یاران می گویند؛ ما سهمی از آب ریجاب نداشتیم و سهمی از آب یاران را به مردم قلقله نمی‌دهیم.

تا کنون بیش از ۱۰ نفر از مردم یاران در رابطه با این موضوع بازداشت شده‌اند تا بتوانیم کار طرح را انجام بدهیم. نظری در ادامه می‌گوید: باید مردم ۲ روستا با هم کنار بیایند تا بتوانیم پروژه را تکمیل کنیم.

اگرفرماندار بتواند مشکلات اجتماعی آنجا را حل کند تکمیل پروژه را درسال ۹۸ دردستور کار قرار خواهیم داد.

بهمن کرمی عضو شورای روستای قلقه در تماسی با طلوع گفت: پیمانکار به صورت عملی وارد کار نشده و واقعیت هایی وجود داردکه باز گو نشده است.

امثال آقای نظری نمی‌گذارند کار ما انجام شود ما با هم به روستای یاران رفتیم. آن آب مربوط به روستای یاران نیست. از کوه سراریز می‌شود و هدر میرود.

ما گفتیم  که حتی حاضریم تعهد بدهیم تا وقتی که آب سراریز می‌شود از آن استفاده کنیم.

مردم یاران به آقای نظری گفتند ما با پیمانکار جدید مشکل داریم. باید پیمانکار قبلی بیاید. پیشنهاد دادیم که پیمانکار بومی بیاید تا با مشکلات آشنایی داشته باشد.

دادستان دالاهو در پاسخ گفت: شما پیمانکار بیاورید تامین امنیت آن منطقه بر عهده ماخواهد بود.

مسئول سابق آبفای شهری می خواست آب را برای روستای داراب ببرد در حالی که پروژه مربوط به روستای قلقله و یاران است. پیمانکار سابق با مردم داراب مشکل داشت.

برای توجه دادن به تشنگی و بهداشت این ۲روستا با فرماندار دالاهو تماس گرفتیم،جهانبخش حیدری پاسخ گو نبود.

باتوجه به مشکلات ذکر شده انتظار می رود،دادستان با چاره اندیشی وتدبیر خود،این مشکل را مرتفع سازد.

 

نگار عزتی/ خبرنگار طلوع