به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طلوع کرمانشاه، شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در نوزدهمین همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز عنوان “واحد صنعت سبز” را کسب کرد.

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه همچنین مفتخر به دریافت تندیس سیمین صنعت سبز کشور در سال۱۳۹۵، در نوزدهمین همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز شد.

نوزدهمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز ۳۰ بهمن۱۳۹۶  در تهران برگزار شد.

در این همایش رئیس هیئت مدیره پتروشیمی کرمانشاه، رئیس روابط عمومی و رئیس محیط زیست حضور یافتند.