مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه اهمیت این پروژه را به لحاظ ارزآوری، ایجاد اشتغال و تمرکز زدایی بسیار مهم توصیف کرد و گفت: امیدواریم برای اختصاص تسهیلات لازم به این پروژه همراهی و همکاری لازم در سطح استان و کشور صورت بگیرد.

مرکز گردشگری سلامت شهر کرمانشاه در ابتدای بلوار تاق بستان با مشارکت ۳۷ نفر از پزشکان استان در ۱۴ طبقه با ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی در دست احداث است.

این پروژه بیمارستانی با رویکرد گردشگری سلامت به عنوان یک مرکز با طراحی لوکس با امکاناتی از جمله هتل، گیم سنتر، صرافی، دفتر خدمات گردشگری، فروشگاه های عرضه صنایع دستی و… در راستای توسعه توریسم درمانی استان احداث خواهد شد.

سرمایه گذاران پروژه تاکنون نزدیک به ۲۲ میلیارد تومان هزینه کرده اند و در صورت اختصاص تسهیلات تا پایان ۹۸ ساختمان تکمیل و آماده تجهیز می شود.

این پروژه با ۲۷۰ نفر اشتغالزایی مستقیم می تواند نقش بسزایی در ارزآوری، اشتغالزایی، تمرکز زدایی و توسعه توریسم درمانی استان ایفا کند/ایسنا